Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Pau Marsal
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:59  07:19  08:20  09:01  10:03  11:13  12:24
   07:39  08:40  09:21  10:27  11:36  12:49
   07:59    09:41  10:53  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:21  15:03  16:10  17:13  18:01  19:05
 13:32  14:44  15:25  16:32  17:37  18:23  19:29
 13:55    15:47  16:51    18:43  19:53
 20h  21h  22h
 20:15  21:20  22:02        
 20:35  21:40  22:19        
 20:57    22:41        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: