Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Miquel Vives
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:01  09:02  10:04  11:14  12:00  
 07:20  08:21  09:22  10:29  11:37  12:25  
 07:40  08:41  09:43  10:54    12:51  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:22  15:04  16:11  17:14  18:02  19:06
 13:33  14:46  15:26  16:34  17:39  18:25  19:31
 13:57    15:49  16:52    18:44  19:54
 20h  21h  22h
 20:17  21:21  22:03        
 20:36  21:42  22:20        
 20:58    22:43        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: