Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Pl. Catalunya
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:01  08:02  09:03  10:05  11:15  12:01  
 07:21  08:22  09:23  10:30  11:39  12:27  
 07:41  08:42  09:44  10:55    12:52  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:24  15:05  16:13  17:16  18:04  19:08
 13:35  14:47  15:28  16:35  17:40  18:26  19:32
 13:58    15:50  16:53    18:45  19:56
 20h  21h  22h
 20:18  21:00  22:04        
 20:37  21:22  22:21        
   21:43  22:44        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: