Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > St. Tomàs
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:03  08:03  09:05  10:07  11:17  12:03  
 07:23  08:24  09:25  10:32  11:41  12:29  
 07:43  08:44  09:46  10:57    12:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:00  15:07  16:14  17:17  18:05  19:10
 13:37  14:26  15:29  16:37  17:42  18:28  19:34
   14:49  15:52  16:55    18:47  19:58
 20h  21h  22h
 20:20  21:02  22:06        
 20:39  21:24  22:23        
   21:44  22:45        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: