Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Ca nAnglada
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:03  08:04  09:06  10:08  11:18  12:04  
 07:24  08:24  09:26  10:32  11:41  12:29  
 07:44  08:45  09:46  10:58    12:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:01  15:08  16:15  17:18  18:06  19:10
 13:37  14:26  15:30  16:38  17:42  18:29  19:35
   14:50  15:52  16:56    18:48  19:58
 20h  21h  22h
 20:21  21:02  22:07        
 20:40  21:24  22:24        
   21:45  22:46        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: