Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > M. Déu de les Neus
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:04  08:05  09:07  10:09  11:19  12:05  
 07:25  08:25  09:27  10:34  11:43  12:31  
 07:45  08:46  09:48  10:59    12:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:02  15:09  16:16  17:19  18:07  19:12
 13:39  14:28  15:31  16:39  17:44  18:30  19:36
   14:51  15:54  16:57    18:49  
 20h  21h  22h
 20:00  21:04  22:08        
 20:22  21:26  22:25        
 20:41  21:46  22:47        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: