Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Montserrat
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:07  08:07  09:09  10:11  11:02  12:08  
 07:27  08:27  09:30  10:36  11:22  12:34  
 07:47  08:48  09:50    11:45  12:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:04  15:12  16:19  17:00  18:10  19:14
 13:42  14:30  15:34  16:41  17:22  18:32  19:38
   14:53  15:56    17:46  18:52  
 20h  21h  22h
 20:02  21:06  22:10        
 20:25  21:28  22:28        
 20:44  21:49  22:50        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: