Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Torre-Sana
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:11  08:12  09:14  10:17  11:07  12:14  
 07:31  08:32  09:35  10:42  11:28  12:40  
 07:52  08:53  09:56    11:51    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:10  15:17  16:01  17:05  18:15  19:20
 13:26  14:36  15:39  16:24  17:27  18:37  19:44
 13:48  14:58    16:46  17:51  18:58  
 20h  21h  22h
 20:08  21:12  22:15        
 20:30  21:33  22:33        
 20:50  21:54  22:55        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: