Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:31  07:00  08:07  09:07  10:07  11:07  12:09
   07:24  08:27  09:23  10:23  11:23  12:27
   07:47  08:46  09:40  10:36  11:38  12:42
       09:52  10:52  11:54  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:01  15:02  16:04  17:03  18:10  19:14
 13:30  14:17  15:18  16:17  17:19  18:28  19:29
 13:45  14:33  15:34  16:32  17:35  18:44  19:45
   14:47  15:49  16:47  17:50  18:59  
 20h  21h  22h
 20:00  21:07  22:11        
 20:13  21:18  22:37        
 20:27  21:29  22:57        
 20:41  21:43          
 20:52  21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: