Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:12  08:13  09:16  10:18  11:09  12:15  
 07:33  08:33  09:36  10:43  11:29  12:41  
 07:53  08:54  09:57    11:52    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:11  15:00  16:02  17:06  18:16  19:21
 13:27  14:37  15:18  16:25  17:28  18:39  19:45
 13:49    15:40  16:48  17:52  18:59  
 20h  21h  22h
 20:09  21:13  22:17        
 20:32  21:34  22:34        
 20:51  21:55  22:56        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: