Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Extremadura
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:13  08:14  09:16  10:19  11:09  12:16  
 07:33  08:34  09:36  10:44  11:30  12:42  
 07:53  08:55  09:58    11:53    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:12  15:00  16:03  17:06  18:17  19:22
 13:28  14:38  15:18  16:26  17:29  18:39  19:46
 13:50    15:41  16:48  17:53  18:59  
 20h  21h  22h
 20:10  21:14  22:17        
 20:32  21:35  22:34        
 20:51  21:56  22:57        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: