Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:01  08:08  09:08  10:08  11:08  12:10
   07:25  08:28  09:24  10:24  11:24  12:28
   07:48  08:48  09:41  10:37  11:39  12:43
       09:53  10:53  11:55  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:02  15:03  16:05  17:04  18:11  19:00
 13:31  14:18  15:19  16:18  17:20  18:29  19:15
 13:46  14:34  15:35  16:33  17:36  18:45  19:30
   14:48  15:50  16:48  17:51    19:46
 20h  21h  22h
 20:01  21:08  22:12        
 20:14  21:19  22:38        
 20:28  21:30  22:58        
 20:42  21:44          
 20:53  21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: