Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:14  08:14  09:17  10:19  11:10  12:17  
 07:34  08:34  09:37  10:45  11:30  12:43  
 07:54  08:56  09:58    11:54    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:13  15:01  16:03  17:07  18:17  19:00
 13:28  14:38  15:19  16:26  17:29  18:40  19:22
 13:51    15:41  16:49  17:53    19:46
 20h  21h  22h
 20:10  21:14  22:18        
 20:33  21:35  22:35        
 20:52  21:56  22:57        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: