Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Bidasoa
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:15  08:16  09:18  10:00  11:12  12:18  
 07:35  08:36  09:38  10:21  11:32  12:44  
 07:55  08:57    10:46  11:55    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:14  15:02  16:05  17:08  18:19  19:01
 13:30  14:40  15:20  16:28  17:31  18:41  19:24
 13:52    15:43  16:50  17:55    19:48
 20h  21h  22h
 20:12  21:16  22:19        
 20:34  21:37  22:36        
 20:53  21:58  22:59        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: