Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Millars
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:07  08:17  09:05  10:25  11:25  12:23  
 07:31  08:39  09:31  10:57  11:53  12:53  
 07:54    09:57        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:18  15:11  16:06  17:00  18:24  19:19
 13:50  14:46  15:39  16:34  17:26  18:51  19:47
         17:55    
 20h  21h  22h
 20:16  21:10  22:00        
 20:42  21:35  22:24        
     22:52        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: