Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Millars
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:34  07:03  08:11  09:11  10:11  11:11  12:13
   07:28  08:31  09:27  10:27  11:27  12:31
   07:51  08:51  09:44  10:40  11:42  12:46
       09:56  10:56  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:05  15:06  16:08  17:07  18:14  19:03
 13:19  14:21  15:22  16:21  17:23  18:32  19:18
 13:34  14:37  15:38  16:36  17:39  18:48  19:33
 13:49  14:51  15:53  16:51  17:54    19:49
 20h  21h  22h  23h
 20:04  21:10  22:00  23:00      
 20:17  21:21  22:14        
 20:30  21:32  22:40        
 20:44  21:46          
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: