Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Millars
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:16  08:16  09:19  10:00  11:13  12:19  
 07:36  08:37  09:39  10:22  11:33  12:45  
 07:56  08:58    10:47  11:56    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:15  15:03  16:06  17:09  18:19  19:02
 13:31  14:40  15:21  16:28  17:31  18:42  19:24
 13:53    15:43  16:51  17:56    19:49
 20h  21h  22h
 20:12  21:16  22:20        
 20:35  21:38  22:37        
 20:54  21:58  22:59        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: