Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L8 FEINERS > Verge dels Socors
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:05  06:11  07:17  08:09  09:04  10:10  11:01
 05:52  06:39  07:27  08:20  09:14  10:24  11:14
   06:58  07:36  08:31  09:27  10:36  11:27
     07:49  08:44  09:36  10:48  11:39
     07:59  08:53  09:46    11:52
         09:57    
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:05  13:07  14:07  15:09  16:00  17:03  18:08
 12:18  13:16  14:17  15:19  16:10  17:15  18:19
 12:30  13:25  14:27  15:30  16:21  17:25  18:30
 12:44  13:36  14:38  15:40  16:31  17:35  18:41
 12:55  13:48  14:49  15:50  16:41  17:46  18:52
   13:58  14:59    16:52  17:57  
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:02  20:05  21:11  22:29  23:14    
 19:13  20:15  21:22        
 19:24  20:25  21:35        
 19:35  20:36  21:43        
 19:46  20:46          
 19:56  20:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: