Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L8 FEINERS > Pl. Catalunya
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:08  06:14  07:01  08:02  09:07  10:00  11:04
 05:55  06:42  07:20  08:12  09:17  10:13  11:17
     07:30  08:23  09:30  10:27  11:30
     07:39  08:34  09:39  10:39  11:42
     07:52  08:47  09:49  10:51  11:55
       08:56      
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:08  13:10  14:01  15:02  16:03  17:06  18:00
 12:21  13:19  14:10  15:12  16:13  17:18  18:11
 12:33  13:28  14:20  15:22  16:24  17:28  18:22
 12:47  13:39  14:30  15:33  16:34  17:38  18:33
 12:58  13:51  14:41  15:43  16:44  17:49  18:44
     14:52  15:53  16:55    18:55
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:05  20:08  21:14  22:32  23:17    
 19:16  20:18  21:25        
 19:27  20:28  21:38        
 19:38  20:39  21:46        
 19:49  20:49          
 19:59  20:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: