Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L8 FEINERS > Emp. Eugènia
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:18  06:05  07:11  08:03  09:08  10:10  11:01
   06:24  07:30  08:13  09:19  10:23  11:14
   06:52  07:40  08:23  09:30  10:37  11:27
     07:50  08:34  09:42  10:49  11:40
       08:46  09:51    11:52
       08:59  09:59    
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:05  13:09  14:01  15:02  16:03  17:05  18:00
 12:18  13:21  14:11  15:12  16:14  17:17  18:11
 12:31  13:30  14:20  15:22  16:23  17:29  18:22
 12:44  13:39  14:30  15:32  16:34  17:39  18:33
 12:57  13:49  14:40  15:43  16:44  17:49  18:44
     14:51  15:53  16:54    18:55
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:06  20:00  21:09  22:42  23:27    
 19:16  20:09  21:24        
 19:27  20:19  21:35        
 19:38  20:28  21:48        
 19:49  20:38  21:56        
   20:49          
   20:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: