Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Francesc Macià
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:27  06:13  07:00  08:10  09:05  10:00  11:05
   06:37  07:22  08:20  09:17  10:11  11:16
     07:48  08:31  09:28  10:22  11:27
     07:59  08:42  09:39  10:33  11:39
       08:54  09:50  10:44  11:49
           10:54  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:06  14:10  15:02  16:05  17:10  18:08
 12:11  13:18  14:21  15:13  16:16  17:23  18:19
 12:22  13:28  14:32  15:24  16:27  17:34  18:31
 12:33  13:39  14:42  15:35  16:37  17:46  18:43
 12:44  13:49  14:52  15:46  16:48  17:57  18:54
 12:55  13:59    15:55  16:59    
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:05  20:01  21:05  22:09  23:19    
 19:16  20:12  21:21  22:32      
 19:28  20:23  21:34        
 19:40  20:32  21:45        
 19:51  20:43  21:56        
   20:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: