Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Verge dels Socors
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:34  06:20  07:08  08:07  09:02  10:08  11:02
   06:44  07:30  08:18  09:13  10:19  11:13
     07:40  08:28  09:25  10:30  11:24
     07:50  08:39  09:36  10:41  11:35
     07:56  08:50  09:47  10:52  11:47
         09:58    11:57
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:08  13:03  14:07  15:00  16:03  17:07  18:05
 12:19  13:14  14:18  15:10  16:13  17:18  18:16
 12:30  13:26  14:29  15:21  16:24  17:31  18:27
 12:41  13:36  14:40  15:32  16:35  17:42  18:39
 12:52  13:47  14:50  15:43  16:45  17:54  18:51
   13:57    15:54  16:56    
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:02  20:09  21:01  22:04  23:27    
 19:13  20:20  21:13  22:17      
 19:24  20:31  21:29  22:40      
 19:36  20:40  21:42        
 19:48  20:51  21:53        
 19:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: