Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Roma
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:13  08:24  09:00  10:11  11:22  12:33  
 07:49    09:36  10:47  11:58    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:20  15:31  16:07  17:18  18:30  19:06
 13:45  14:56    16:42  17:54    19:42
 20h  21h
 20:17  21:26          
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: