Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Amèrica
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:18  08:29  09:05  10:16  11:27  12:03  
 07:54    09:41  10:52    12:38  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:25  15:01  16:12  17:23  18:35  19:11
 13:50    15:36  16:47  17:59    19:47
 20h  21h
 20:22  21:31          
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: