Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Quatre Carreteres
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:35  08:11  09:22  10:33  11:09  12:20  
   08:46  09:58    11:44  12:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:31  14:07  15:18  16:29  17:04  18:16  19:28
   14:42  15:53    17:40  18:52  
 20h  21h
 20:04  21:15          
 20:39  21:48          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: