Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Dr. Robert
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:37  08:13  09:24  10:00  11:11  12:22  
   08:48    10:35  11:46  12:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:33  14:09  15:20  16:31  17:06  18:18  19:30
   14:44  15:55    17:42  18:54  
 20h  21h
 20:06  21:17          
 20:41  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: