Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Ricard Wagner
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:49  08:25  09:01  10:12  11:23  12:34  
     09:36  10:47  11:58    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:21  15:32  16:07  17:19  18:31  19:07
 13:45  14:56    16:43  17:55    19:43
 20h  21h
 20:19  21:29          
 20:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: