Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Pl. Can Palet
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:52  08:28  09:04  10:15  11:26  12:01  
     09:39  10:50    12:37  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:24  15:35  16:10  17:22  18:34  19:10
 13:48  14:59    16:46  17:58    19:46
 20h  21h
 20:22  21:32          
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: