Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > França
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:07  09:20  10:31  11:06  12:17    
 08:44  09:55    11:42  12:53    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:29  14:04  15:15  16:26  17:02  18:14  19:26
   14:40  15:51    17:38  18:50  
 20h  21h
 20:02  21:12          
 20:38  21:48          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: