Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Itàlia
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:10  09:23  10:34  11:09  12:20    
 08:47  09:58    11:45  12:56    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:32  14:07  15:18  16:29  17:05  18:17  19:29
   14:43  15:54    17:41  18:53  
 20h  21h
 20:05  21:15          
 20:41  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: