Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Roma
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:11  09:24  10:35  11:10  12:21    
 08:48  09:59    11:46  12:57    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:33  14:08  15:19  16:30  17:06  18:18  19:30
   14:44  15:55    17:42  18:54  
 20h  21h
 20:06  21:16          
 20:42  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: