Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Les Fonts
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:15  09:28  10:03  11:14  12:25    
 08:52    10:39  11:50      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:12  15:23  16:34  17:10  18:22  19:34
 13:37  14:48  15:59    17:46  18:58  
 20h  21h
 20:10  21:20          
 20:46  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: