Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Adra
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:02  07:18  08:00  09:06  10:11  11:14  12:17
 06:21  07:38  08:22  09:28  10:32  11:35  12:38
 06:40    08:44  09:50  10:53  11:56  12:59
 06:59            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:05  15:08  16:11  17:15  18:21  19:05
 13:43  14:26  15:29  16:32  17:36  18:43  19:28
   14:47  15:50  16:53  17:58    19:50
 20h  21h
 20:12  21:16          
 20:33            
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: