Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Verge dels Socors
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:16  07:14  08:18  09:02  10:07  11:10  12:13
 06:34  07:34  08:40  09:25  10:28  11:31  12:34
 06:53  07:57    09:46  10:49  11:52  12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:00  15:04  16:07  17:10  18:15  19:01
 13:39  14:21  15:25  16:27  17:32  18:38  19:23
   14:44  15:46  16:49  17:54    19:45
 20h  21h
 20:08  21:08          
 20:29  21:30          
 20:50  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: