Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Pl. de la Cultura
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:31  07:08  08:12  09:18  10:01  11:04  12:07
 06:49  07:29  08:33  09:40  10:22  11:25  12:28
   07:49  08:56    10:43  11:46  12:49
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:15  15:00  16:01  17:05  18:10  19:18
 13:32  14:36  15:20  16:22  17:26  18:32  19:40
 13:54    15:40  16:42  17:48  18:55  
 20h  21h  22h
 20:02  21:05  22:04        
 20:23  21:22          
 20:44  21:44          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: