Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: CAN GONTERES-C.P. DE VISTA ALEGRE

  L12 FEINERS > Can Gonteres
 08h  10h  11h
 08:27  10:00  11:10        
     11:48        
 13h  14h  18h  20h
 13:22  14:36  18:18  20:19      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: