Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: CAN GONTERES-C.P. DE VISTA ALEGRE

  L12 FEINERS > Can Pepet
 08h  10h  11h
 08:28  10:01  11:11        
     11:49        
 13h  14h  18h  20h
 13:23  14:37  18:19  20:20      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: