Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: CAN GONTERES-C.P. DE VISTA ALEGRE

  L12 FEINERS > Doré
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:11  09:06  10:16  11:26  12:04    
 08:43        12:27    
 13h  14h  17h  18h  19h  20h
 13:38  14:54  17:23  18:39  19:27  20:40  

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: