Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > Can Gonteres
 08h  09h  11h
 08:20  09:59  11:09        
     11:44        
 13h  14h  18h  20h
 13:20  14:32  18:18  20:19      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: