Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:05  08:08  09:15  10:05  11:06  12:12
 06:51  07:20  08:22  09:31  10:20  11:23  12:27
   07:35  08:40  09:49  10:35  11:40  12:41
   07:53  08:56    10:51  11:56  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:02  15:06  16:08  17:15  18:02  19:12
 13:30  14:18  15:22  16:24  17:32  18:18  19:29
 13:46  14:34  15:37  16:41  17:46  18:35  19:45
   14:50  15:52  16:57    18:52  19:58
 20h  21h  22h
 20:14  21:02  22:10        
 20:31  21:15  22:36        
 20:48  21:28          
   21:45          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: