Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Montserrat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:49  07:00  08:04  09:08  10:16  11:02  12:06
   07:15  08:19  09:27  10:31  11:17  12:22
   07:30  08:32  09:42  10:46  11:33  12:37
   07:45  08:51  09:59    11:50  12:51
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:12  15:01  16:03  17:07  18:12  19:03
 13:24  14:29  15:16  16:18  17:25  18:29  19:23
 13:40  14:45  15:33  16:34  17:42  18:46  19:40
 13:56    15:48  16:51  17:56    19:55
 20h  21h  22h
 20:09  21:11  22:19        
 20:25  21:24  22:45        
 20:41  21:37          
 20:59  21:54          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: