Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Mercat Comarcal
 07h  08h  10h
 07:21  08:38  10:05        
 07:36            
 13h  14h  15h  18h  19h  20h
 13:30  14:35  15:07  18:18  19:29  20:47  
 13:46    15:22        

Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL
  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: