Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Complex Funerari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:09  07:05  08:02  09:09  10:16  11:02  12:06
 06:39  07:16  08:20  09:25  10:31  11:18  12:22
   07:32  08:33  09:41  10:47  11:33  12:38
   07:48  08:46  09:57    11:46  12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:13  15:01  16:04  17:07  18:14  19:00
 13:26  14:24  15:18  16:19  17:23  18:30  19:21
 13:42  14:45  15:34  16:30  17:41  18:47  19:40
 13:58    15:50  16:50  17:58    19:56
 20h  21h  22h
 20:11  21:13  22:09        
 20:24  21:39          
 20:42  21:52          
 20:59            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: