Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Sta. Marta
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:12  07:08  08:05  09:12  10:00  11:05  12:09
 06:42  07:19  08:23  09:28  10:19  11:21  12:25
   07:35  08:36  09:44  10:34  11:36  12:41
   07:51  08:49    10:50  11:49  12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:01  15:04  16:07  17:10  18:01  19:03
 13:29  14:16  15:21  16:22  17:26  18:17  19:24
 13:45  14:27  15:37  16:33  17:44  18:33  19:43
   14:48  15:53  16:53    18:50  19:59
 20h  21h  22h
 20:14  21:02  22:12        
 20:27  21:16          
 20:45  21:42          
   21:55          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: