Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Vapor Universitari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:14  07:10  08:07  09:14  10:02  11:07  12:11
 06:44  07:21  08:25  09:30  10:21  11:23  12:27
   07:37  08:39  09:46  10:36  11:38  12:43
   07:53  08:52    10:52  11:51  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:03  15:06  16:09  17:12  18:03  19:05
 13:31  14:18  15:23  16:24  17:28  18:19  19:26
 13:47  14:29  15:39  16:35  17:46  18:35  19:45
   14:50  15:55  16:55    18:52  
 20h  21h  22h
 20:01  21:04  22:14        
 20:16  21:18          
 20:29  21:44          
 20:47  21:57          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: