Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Av. Tèxtil
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:58  08:35  09:11  10:22  11:33  12:08  
     09:46  10:57    12:44  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:31  15:06  16:17  17:29  18:05  19:17
 13:55    15:42  16:53    18:41  19:53
 20h  21h
 20:29  21:03          
   21:39          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: