Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Orió
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:03  09:16  10:27  11:02  12:13    
 08:40  09:51    11:38  12:49    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:25  14:00  15:11  16:22  17:34  18:10  19:22
   14:36  15:47  16:58    18:46  19:58
 20h  21h
 20:34  21:08          
   21:44          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: