Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > La Rioja
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:10  09:24  10:17  11:16  12:14  
 07:24  08:32  09:49  10:48  11:44  12:44  
 07:47  08:58          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:09  15:04  16:27  17:19  18:17  19:11
 13:41  14:38  15:32  16:53  17:48  18:43  19:39
     15:59        
 20h  21h  22h
 20:08  21:02  22:17        
 20:34  21:28  22:45        
   21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: