Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Santa Marta
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:36  07:02  08:10  09:00  10:21  11:19  12:16
   07:24  08:34  09:29  10:49  11:47  12:46
   07:50    09:55      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:12  15:08  16:01  17:23  18:17  19:13
 13:43  14:40  15:34  16:29  17:50  18:46  19:41
       16:56      
 20h  21h  22h
 20:09  21:03  22:19        
 20:38  21:30          
   21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: