Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Creu Gran
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:38  08:14  09:25  10:01  11:12  12:23  
   08:49    10:36  11:47  12:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:34  14:10  15:21  16:32  17:07  18:19  19:31
   14:45  15:56    17:43  18:55  
 20h  21h
 20:07  21:18          
 20:42  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: