Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Vallparadís Museus
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:45  08:21  09:32  10:08  11:19  12:30  
   08:57    10:43  11:54    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:17  15:28  16:03  17:15  18:27  19:03
 13:41  14:52    16:39  17:51    19:39
 20h  21h
 20:15  21:25          
 20:49            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: