Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Verge dels Socors
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:14  07:13  08:17  09:02  10:07  11:10  12:13
 06:34  07:34  08:40  09:24  10:28  11:31  12:34
 06:54  07:55    09:46  10:49  11:52  12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:00  15:04  16:06  17:11  18:16  19:01
 13:38  14:22  15:25  16:27  17:33  18:39  19:23
   14:43  15:45  16:48  17:54    19:46
 20h  21h
 20:08  21:10          
 20:29  21:31          
 20:49            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: